เกี่ยวกับเรา

บริษัท จงเรืองสิน บรอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 ณ เลขที่ 220 ซอยสมาคมฟอกหนัง โดยเริ่มจากธุรกิจ ฟอกหนังโค และกระบือ ในระบบธุรกิจครอบครัว ต่อมา ได้ขยายกิจการมาผลิตเอ็นเทียมสุนัข  ณ สถานที่ปัจจุบันบนเนื้อที่ 5 ไร่ ด้วยจำนวนพนักงานทั้งฝ่ายบริการและฝ่ายผลิตร่วม 150 คน

การส่งออกโดยตรงทั้งหนังฟอกสำเร็จ และเอ็นเทียมได้เริ่มขึ้นราวปี พ.ศ.2529 โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยจัดอบรมความรู้ และทักษะของพนักงานทั้งทางด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะตามมาตรฐานสากลโดยมีหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ AIB, BVQI เข้ามาตรวจสอบเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำจากสถาบันอาหารแห่งประเทศไทย

เพื่อความเป็นผู้ผลิตตามสุขลักษณะและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาองค์กรรวมจนได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้จัดทำคู่มือคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารของบริษัทฯ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมุ่งมั่น ตามนโยบาย 

                        "ผลิตภัณฑ์จงเรืองสิน                      ใส่ใจคุณภาพ 

                         สะอาดปลอดภัย                              ไร้สิ่งปนเปื้อน

                                                เพื่อเพื่อนแท้ของคุณ"

 
Visitors: 32,051